fbpx

Czy jeśli uraz przeszkadza w życiu codziennym można starać się o ponowne odszkodowanie?

W tym przypadku najistotniejszy jest termin przedawnienia, a więc okres, w którym osoba poszkodowana ma prawo zgłosić swoje roszczenia do sprawcy wypadku lub bezpośrednio do jego ubezpieczyciela. Co do zasady termin ten wynosi 3 lata. Warto zaznaczyć, że w przypadku, gdy szkoda powstała na skutek zbrodni lub występku, przedawnienie następuje po 20 latach od dnia popełnienia przestępstwa – bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie czy osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Sytuacja wygląda inaczej, gdy poszkodowana jest osoba małoletnia. W takim przypadku przedawnienie roszczenia następuję po upływie 2 lat od uzyskania przez osobę poszkodowaną pełnoletniości. Oznacza to, że taka osoba może ubiegać się o zadośćuczynienie czy odszkodowanie do czasu ukończenia 20 roku życia. 

Dlatego też, jeżeli urazy, które wyszły po pewnym czasie od doznania szkody przeszkadzają nam w życiu codziennym w przeciągu wskazanych wyżej terminów mamy prawo do ponownego dochodzenia odszkodowania.

Previous Post
Newer Post
EnglishGermanItalianPolishRussianSpanishUkrainian