fbpx

Pełna klauzula RODO:

 1. Międzynarodowe Centrum Odszkodowań Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie informuje, że w związku z obowiązkami wynikającymi z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), dane osobowe:
 •  podane przez Klienta w formularzu kontaktowym, mailowo, telefonicznie, korespondencyjnie;
 • podane przez Klienta w ramach rezerwacji konsultacji online;
 • podane przez Klienta za pośrednictwem kontaktu przez portale, na których funkcjonuje Spółka, w szczególności poprzez portal Facebook;
 • otrzymane od jednego z naszych partnerów, o którego dokładnych danych zostałeś poinformowany bezpośrednio przez niego lub zostaniesz poinformowany w trackie rozmowy telefonicznej;
 • podane przez Klienta w umowie i załącznikach do umowy, jak również dane uzyskane w trakcie jej wykonywania 

będą przetwarzane przez Międzynarodowe Centrum Odszkodowań Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2A/146 (00-193 Warszawa, KRS: 0000504025; dalej „Spółka”), która stanie się Administratorem tych danych.

 1. Uzyskanie informacji o procesach przetwarzania danych osobowych możliwe jest poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w formie elektronicznej: e-mail rodo@mco24.pl lub pisemnej: Inspektor Ochrony Danych, ul. Stawki 2A/146, 00-193 Warszawa.
 2. Administrator przetwarzać może dane osobowe obejmujące w szczególności następujące kategorie: imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, w tym: adres e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania. Jeżeli potencjalna usługa ma dotyczyć dochodzenia roszczeń majątkowych w związku z zawartą umową kredytu oraz ubezpieczeniami z nią powiązanymi: dane związane z udzielonym kredytem (pożyczką), w tym m.in.: wysokość kredytu, data zawarcia umowy i bank, z którym zawarto umowę, dane dot. ubezpieczenia. Jeżeli potencjalna usługa ma dotyczyć dochodzenia roszczeń odszkodowawczych: dane związane z udziałem w zdarzeniu, w tym dane osobowe szczególnej kategorii, a mianowicie dot. stanu zdrowia.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach oraz na podstawie następujących przesłanek:
  1. Analiza roszczeń Klienta przed zawarciem umowy;
  2. Wykonie umowy, w związku z wykorzystywaniem danych szczególnej kategorii podstawą prawną jest art. 9 ust. 2 lit. a) RODO tj. wyraźna zgoda klienta w formie oświadczenia woli.
  3. Marketing usług własnych, wykorzystywane do tego celu będą środki komunikacji w tym telefon oraz e-mail, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO ;
  4. Zapewnienie prawidłowości podatkowych po wystawieniu faktury, podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) RODO uszczegółowienie w art. 70 §1 Ordynacji Podatkowej;
  5. W przypadku wyrażenia dodatkowych zgód (art. 6 ust.1 lit a), dane osobowe będą przetwarzane w celu zaproponowania usług podmiotów powiązanych z  wskazanym w §2 poniżej.
  6. W przypadku gdy posiadaczem rachunku bankowego nie jest Klient, dane osobowe posiadacza rachunku będą wykorzystywane za jego zgodą w celu poprawnego rozliczenia sprawy za pomocą systemуw bankowości elektronicznej, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a).
 1. Dane osobowe udostępnione będą podmiotom współpracującym z administratorem w zakresie realizacji umowy, reprezentowania klientów i analizy ich spraw (w tym podmiotom zajmującym się profesjonalną obsługą prawną), podmiotom zewnętrznym zapewniającym wsparcie z zakresu IT, podmiotom realizującym usługi księgowe na rzecz administratora w zakresie niezbędnym do prowadzenia rozliczeń i realizowania związanych z tym obowiązków ustawowych, podmiotom zobowiązanym do naprawienia szkody, do których skierowane zostaną roszczenia w imieniu Klienta, podmiotom wykonującym działalność leczniczą, a w razie takiej potrzeby – podmiotom uprawnionym do ich uzyskania (w tym organom państwowym), jeśli przepisy prawa tego wymagają.
 2. W zależności od celu przetwarzania dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez następujący okres:
  1. W związku z możliwością podniesienia roszczeń z kodeksu cywilnego, przez okres do 6 lat od momentu zakończenia umowy.
  2. W związku z możliwością pojawienia się nowych ofert, przez okres do 10 lat od momentu zakończenia umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu na marketing usług Międzynarodowego Centrum Odszkodowań Sp. z o. o. 
  3. W związku z wymogami ustawy, przez okres5 lat + bieżący rok podatkowy od momentu wystawienia faktury.
  4. W związku z możliwością pojawienia się nowych ofert, przez okres do 10 lat od momentu zakończenia umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu na marketing wskazanego podmiotu.
  5. W związku z możliwością wniesienia sprzeciwu przez posiadacza rachunku bankowego, którym nie jest Klient przez okres 5 lat od momentu rozliczenia sprawy.
 3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym na marketing usług własnych Międzynarodowego Centrum Odszkodowań Sp. z o. o. oraz do przenoszenia danych. Klient jest uprawniony do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, a także do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niezależnie od powyższego, Klient ma prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych w każdym czasie i bez podania przyczyny, lecz ze skutkiem od momentu złożenia nam sprzeciwu.
 4. Podanie danych jest dobrowolne jednakże niezbędne dla celów  analizy sprawy, przekazania oferty, zawarcia i wykonania umowy. W przypadku braku podania danych lub niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie, realizacja poszczególnych usług, a w szczególności realizacja umowy może stać się niemożliwa.
 5. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)