fbpx

Ile mogę żądać odszkodowania jako pasażer po wypadku?

Zarówno pasażer sprawcy wypadku, jak i pasażer innego pojazdu, ma prawo do dochodzenia zadośćuczynienia i odszkodowania z polisy OC pojazdu, nawet gdy sprawca jest dla niego osobą bliską.

Wysokość zadośćuczynienia i odszkodowania po wypadku zależy od indywidualnych okoliczności sprawy, w szczególności od wielkości odniesionego uszczerbku na zdrowiu. Odszkodowanie obejmuje wszystkie koszty związane z uszczerbkiem na zdrowiu, takie jak koszty opieki, jeśli poszkodowany potrzebuje pomocy podczas poruszania się, jedzenia, mycia czy wykonywania innych czynności dnia codziennego. Uzasadnionym kosztem będzie także koszt dojazdów do szpitala czy poradni specjalistycznej. Odszkodowanie może również obejmować koszty zakupu sprzętu specjalistycznego, jeśli taki zakup jest konieczny ze względu na stan zdrowia poszkodowanego.

Poszkodowany w wyniku wypadku pasażer może liczyć na odszkodowanie, niezależnie od tego, z kim podróżował (ze sprawcą czy z poszkodowanym). Ponadto odszkodowanie pasażerowi, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, należy się również wówczas, gdy jest on współposiadaczem pojazdu, którym wyrządzono szkodę. Stanowisko takie zaprezentował Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 7 lutego 2008 r. (sygn. akt III CZP 115/07).

Zgodnie z art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.

Według art. 444 § 1 KC, naprawienie szkody na osobie obejmuje “wszystkie koszty” spowodowane uszkodzeniem ciała lub wywołaniem rozstroju zdrowia.

Koszty wynikłe z uszkodzenia ciała albo wywołania rozstroju zdrowia to m.in. koszty transportu poszkodowanego z miejsca zdarzenia do szpitala, koszty opieki lekarskiej, koszty opieki i pielęgnacji poszkodowanego, koszty rehabilitacji ,
lekarstw, koszty specjalistycznego żywienia, koszty specjalistycznej odzieży i aparatów ułatwiających funkcjonowanie (okulary, protezy, laska, aparat słuchowy, wózek inwalidzki itp.), jeżeli poszkodowany stał się niepełnosprawny, odszkodowanie obejmuje także koszty dostosowania mieszkania do jego potrzeb (wyr. SN z 12.12.2002 r., II CKN 1018/00, Legalis).

Świadczenie o wartości pełnej sumy ubezpieczenia jest wypłacane, gdy kierowca lub pasażerowie doznali 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu. Oprócz śmierci są to m.in. takie sytuacje jak całkowita utrata wzroku czy poważne uszkodzenie rdzenia kręgowego. W przypadku częściowego uszczerbku na zdrowiu wypłata odpowiada procentowi sumy ubezpieczenia, odpowiadającemu powypadkowym obrażeniom.

Previous Post
Newer Post
EnglishGermanItalianPolishRussianSpanishUkrainian