fbpx

Wiele osób wyjeżdżając za granicę zastanawia się, czy posiadane przez nie ubezpieczenia polskie będą respektowane za granicą. Warto dowiedzieć się o tym więcej jeszcze przed planowanym wyjazdem lub wakacjami.

 

Gdy wybieramy się w podróż samochodem zarejestrowanym w naszym kraju, spokojnymi możemy być o obowiązywanie ubezpieczenia OC na terytorium Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Na terytoriach większości krajów należących do tych organizacji jedynym wymaganym dokumentem, będzie dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia. Istnieje jednak kilka państw europejskich mających nieco bardziej restrykcyjne przepisy, w sytuacji przebywania na ich terytorium należy liczyć się z obowiązkiem posiadania również Zielonej Karty, która jest Międzynarodowym Certyfikatem Ubezpieczeniowym, to rozwiązanie zyskuje popularność w krajach takich jak Czarnogóra, Ukraina, Turcja czy też Tunezja.

W przypadku, gdy za granicą dojdzie do wypadku, a jego sprawcą będzie obywatel Polski, obowiązany jest on do udostępnienia poszkodowanemu wszystkich danych dotyczących polisy OC lub Zielonej Karty.

 

Jeśli natomiast sprawcą jest kierowca, którego auto zarejestrowane jest w innym państwie, obowiązany jest on do podania swoich danych, na które składają się imię, nazwisko oraz adres zamieszkania, a także udostępnienia danych z polisy OC oraz adresu zakładu ubezpieczeń, do którego należy się zgłosić celem uzyskania należności z tytułu poniesionej szkody.

 

Wraz z chęcią wyjazdu za granicę warto zaopatrzyć się w ubezpieczenie chroniące przed zdarzeniami losowymi, takimi jak wypadki lub niespodziewane wizyty u lekarzy. Właśnie w sytuacji wypadku lub przymusu odwiedzenia lekarza ubezpieczenie ochroni od narażenia się na duże koszty związane z hospitalizacją w obcym kraju. Pierwszym sposobem uniknięcia obciążeniem jest posiadanie karty EKUZ, czyli Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, która uprawnia do korzystania z leczenia na takich samych zasadach, jakie przysługują obywatelom kraju, w którym przebywamy. Karta ta nie zapewnia jednak kompletnej ochrony, ponieważ w jej zakresie nie znajdzie się na przykład leczenie stomatologiczne.

 

W związku z tym, warto zwrócić uwagę na polskie ubezpieczenia, gwarantujące pełną ochronę podczas przebywania za granicą, zawierającą usługi nierefundowane przez EKUZ.

Jeżeli chęć wyjazdu wiąże się z chęcią podjęcia pracy fizycznej, w której jest się narażonym szczególnie na zdarzenia losowe, warto zaopatrzyć się w ubezpieczenie, które będzie obejmowało kategorię pracy fizycznej, w takich sytuacjach ubezpieczyciele respektują nawet pracę bez umowy, czyli na czarno.

Dodatkowego ubezpieczenia nie wymaga jednak praca umysłowa, która powszechnie uważana jest za dużo bezpieczniejszą, niż ta fizyczna.

Previous Post
Newer Post
EnglishGermanItalianPolishRussianSpanishUkrainian