fbpx

Odszkodowanie jest świadczeniem należnym poszkodowanemu, któremu została wyrządzona szkoda, a więc zostały naruszone jego interesy lub dobra chronione.

Najczęściej w przypadku dochodzenia należnych roszczeń przez samego zainteresowanego, ubezpieczyciele zdecydowanie zaniżają wartość odszkodowania, dlatego przed podjęciem walki, warto zatrudnić firmę zajmującą się egzekwowaniem odszkodowań.

 

Roszczenie odszkodowawcze powinno być sporządzone w formie pisemnej, jego elementem koniecznym jest wskazanie kwoty, jakiej domagać się będziemy od ubezpieczyciela, jednak kwota ta musi zostać uprawdopodobniona. To na poszkodowanym spoczywa obowiązek zebrania dowodów, uzasadniających jego żądanie ujawnione w roszczeniu.

Wskazanie odpowiadającej szkodzie kwoty nie zawsze jednak oznacza, że ubezpieczyciel ją wypłaci, bowiem suma, którą uzna za adekwatną do poniesionej szkody zależy od jego swobodnego uznania, co znaczy, że może się różnić nawet znacząco, od tej, której domagaliśmy się pierwotnie, dlatego tak ważne jest dochodzenie roszeń z pomocą firmy odszkodowawczej, której pracownicy dysponują znacznie szerszą wiedzą w zakresie uzyskiwania należnych świadczeń, niż przeciętny człowiek.

O odszkodowanie można ubiegać się od razu po zaistniałym zdarzeniu, aż do czasu upłynięcia terminu przedawnienia, a więc okresu w jakim poszkodowany może starać się o należne mu świadczenie. Dokładne terminy reguluje kodeks cywilny. Przepisy zawarte w tym akcie prawnym, sporządzone zostały w sposób bardzo korzystny dla poszkodowanych, a więc podczas walki o odszkodowanie swoją argumentację warto oprzeć na normach tejże ustawy.

Wypłacaniem świadczenia zajmuje się wiele podmiotów, są to zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, a termin w jakim powinny je wypłacić to z reguły 30 dni, od daty zgłoszenia roszczenia. W sytuacjach wyjątkowych, kiedy istnieją przeszkody uniemożliwiające dokonanie tego, świadczenie powinno być uregulowane w ciągu 14 dni, od dnia w którym wyjaśnienie wszelkich okoliczności związanych ze zdarzeniem stało się możliwe. Ostatecznym terminem do wypłaty świadczenia jest dziewięćdziesiąty dzień od dnia zgłoszenia szkody.

Wyjątek stanowią sytuacje, gdy w sprawie toczy się postępowanie karne lub cywilne, wszystkie z podanych powyżej terminów mogą ulec wydłużeniu.

Współpraca z firmami zajmującymi się egzekwowaniem odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych często pozwala na szybkie oraz zadowalające zakończenie sprawy. Pracownicy tych firm działają w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie, które zawsze pomagają w negocjacjach z ubezpieczycielami. Cała procedura dochodzenia odszkodowania wymaga orientacji w podejmowaniu skutecznych działań i to właśnie firmy zajmujące się takimi sprawami na co dzień obdarzą swoich klientów największym wsparciem prawnym.

Previous Post
Newer Post
EnglishGermanItalianPolishRussianSpanishUkrainian