fbpx

Czy można starać się o odszkodowanie za śmierć zwierzęcia?

Czy można starać się o odszkodowanie za śmierć zwierzęcia? odszkodowanie, śmierć zwierzęcia   Tak, jak najbardziej za śmierć zwierzęcia właścicielowi przysługuje odszkodowanie. Co prawda zwierzę nie jest rzeczą, jest żywą istotą, ale w sprawach nieuregulowanych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt do zwierząt znajdują zastosowanie przepisy dotyczące rzeczy. Oznacza to, […]
Read more

Czy można podważyć kosztorys ubezpieczyciela?

Czy można podważyć kosztorys ubezpieczyciela? Tak, jeżeli nie zgadzamy się z kosztorysem przedstawionym przez ubezpieczyciela mamy kilka możliwości. Pierwszą z nich jest napisanie pisma reklamacyjnego do towarzystwa ubezpieczeniowego. W piśmie tym należy wskazać, że przyznana kwota jest niewystarczająca oraz poprzeć to dowodami np. fakturami lub opinią niezależnego wykonawcy. Reklamację najlepiej złożyć niezwłocznie po otrzymaniu zaniżonego […]
Read more

Czy wywalczone odszkodowanie należy zgłosić do US?

Czy wywalczone odszkodowanie należy zgłosić do US? (trzeba zwrócić uwagę na tytuł odszkodowania, jego pochodzenie I ewentualnie czy było zasądzone przez sąd/ ugoda sądowa – jeśli nie jest to standardowa wypłata przez ubezpieczyciela) Zgodnie z art. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ,,opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych […]
Read more

Jakie dokumenty przygotować podczas starania się o odszkodowanie z tytułu szkód górniczych?

Jakie dokumenty przygotować podczas starania się o odszkodowanie z tytułu szkód górniczych? Wniosek o odszkodowanie za szkody górnicze może złożyć osoba fizyczna lub przedsiębiorca, który jest właścicielem, dzierżawcą, zarządcą albo użytkownikiem obiektu uszkodzonego na skutek na prowadzonej działalności górniczej. Wniosek składa się do zakładu górniczego lub innego podmiotu prowadzącego działalność wydobywczą na terenie, na którym […]
Read more

Jak starać się o odszkodowanie po klęsce żywiołowej?

Jak starać się o odszkodowanie po klęsce żywiołowej? W pierwszej kolejności należy zabezpieczyć rzeczy przed dalszymi zniszczeniami oraz jeżeli jest to możliwe wykonać zdjęcia strat zarówno w zbliżeniu jak i w dalszej perspektywie. Warto dokonać spisu wszystkich strat, nawet tych najmniejszych, będzie to miało wpływ na wysokość wypłaconego odszkodowania. Warto również pozyskać stosowane zaświadczenia od […]
Read more

Czy można wykupić oddzielną polisę dla dziecka?

Czy można wykupić oddzielną polisę dla dziecka? Tak. Przed zakupem polisy dla dziecka warto zastanowić się na czym nam najbardziej zależy. Możemy ubezpieczyć dziecko w razie nieszczęśliwego wypadku, zabezpieczyć je finansowo na przyszłość lub zdecydować się na kompleksową ochronę dla całej rodziny. Polisa dla dziecka może zapewnić ochronę od złamań, zwichnięć, pobytu w szpitalu, wstrząśnienia […]
Read more

Co zrobić w przypadku zwłoki podczas wypłacenia odszkodowania?

Co zrobić w przypadku zwłoki podczas wypłacenia odszkodowania? Jeśli ubezpieczyciel zwleka z wypłatą odszkodowania, pomimo dostarczenia wszystkich dokumentów, wyjaśnionego postępowania karnego lub cywilnego, poszkodowany ma kilka możliwości m.in. wystosowanie wezwania do zapłaty powiększonego o odsetki ustawowe, skarga do Rzecznika Finansowego, powiadomienie Komisji Nadzoru Finansowego, skierowanie roszczeń na drogę postępowania sądowego. Zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za […]
Read more

Jak przebiega kupno zakupu polisy przez Internet?

Jak przebiega kupno zakupu polisy przez Internet? Zakup polisy przez Internet posiada wiele zalet. Przede wszystkim jest to sposób szybki i wygodny. Aby dokonać zakupu polisy przez Internet należy wypełnić odpowiedni formularz przygotowany przez stronę ubezpieczyciela. Polisę można kupić o każdej porze przez 7 dni w tygodniu. Aby zakupić ubezpieczenie OC przez Internet, należy w […]
Read more

Czy można zmienić sposób rozliczenia szkody?

Czy można zmienić sposób rozliczenia szkody? Tak, poszkodowany może zmienić decyzje co do sposobu rozliczenia szkody. W takiej sytuacji należy poinformować zakład ubezpieczeń. Istotnym elementem jest złożenie upoważnienia, np. dla warsztatu naprawczego – jak ma to być forma bezgotówkowa – lub jego odwołanie, jeśli z niej zrezygnuje.  Warto zaznaczyć, że w przypadku zmiany sposobu rozliczeń […]
Read more

Ile czasu trwa sprawa sądowa i przedsądowa w przypadku odszkodowania?

Ile czasu trwa sprawa sądowa i przedsądowa w przypadku odszkodowania? Sprawa przedsądowa w przypadku odszkodowania powinna trwać 30 dni. Jest to termin jaki ubezpieczyciel ma na wypłacenie odszkodowania.  W sytuacji sprawy sądowej, jeżeli dojdzie do zawarcia ugody z ubezpieczycielem proces może potrwać ok 2-3 miesięce od złożenia pozwu do zawarcia ugody. Natomiast jeżeli nie dochodzi […]
Read more
EnglishGermanItalianPolishRussianSpanishUkrainian