fbpx

Jak starać się o odszkodowanie po klęsce żywiołowej?

W pierwszej kolejności należy zabezpieczyć rzeczy przed dalszymi zniszczeniami oraz jeżeli jest to możliwe wykonać zdjęcia strat zarówno w zbliżeniu jak i w dalszej perspektywie. Warto dokonać spisu wszystkich strat, nawet tych najmniejszych, będzie to miało wpływ na wysokość wypłaconego odszkodowania. Warto również pozyskać stosowane zaświadczenia od służ ratowniczych a także samorządu terytorialnego o przeprowadzonych czynnościach ratunkowych, zabezpieczonym mieniu oraz poniesionych stratach.

Kolejnym etapem jest zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela. W umowie ubezpieczenia powinien być podany odpowiedni termin, zwykle jest to od 3 do 7 dni od zdarzenia. Ustalenie rozmiaru szkody to odpowiedzialność ubezpieczyciela. Rzeczoznawcy ubezpieczyciela należy wskazać wszelkie zniszczenia, udostępnić mu zdjęcia oraz rachunki, dokumenty, spis poniesionych szkód i wspomniane zaświadczenia od służb samorządowych. Pomocne będą także zdjęcia sprzed żywiołu, pokazujące jak wyglądał Wasz dom na zewnątrz i w środku – pomocne będą dokumenty, rachunki, paragony – z zakupów na potrzeby napraw i remontów.

Previous Post
Newer Post
EnglishGermanItalianPolishRussianSpanishUkrainian