fbpx

Posiadając ubezpieczenie grupowe, tak jak w przypadku ubezpieczeń indywidualnych, w razie zaistnienia określonego zdarzenia, skutkującego wypłatą odszkodowania, takowe świadczenie zostanie nam przyznane.
Ubezpieczenie grupowe na życie to rodzaj polisy oferowanej w zakładach pracy.
Zakres ochrony ubezpieczeniowej w przypadku ubezpieczenia grupowego zależy od pracodawcy i zawartych przez niego umów z zakładami ubezpieczeń.  

Zasady działania ubezpieczeń indywidualnych i grupowych są podobne.
Różnica polega na tym, że ubezpieczenie indywidualne można dostosować do swoich preferencji. Ubezpieczenie grupowe cechuje się mniejszą elastycznością. Jego zakres ustala z ubezpieczycielem pracodawca, natomiast pracownik, może jedynie do niego dołączyć i zaakceptować oferowany zakres i warunki ochrony ubezpieczeniowej.

Najczęściej przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie i życie pracownika.
Wypłatę odszkodowania można uzyskać również w przypadku niezdolności do pracy, trwałego uszczerbku na zdrowiu czy inwalidztwa. Jeśli proponowany zakres ubezpieczenia pracowniczego nie jest dla nas wystarczający, można dodatkowo, już bez udziału pracodawcy, zawrzeć umowę ubezpieczenia indywidualnego.

Ceny polis grupowych ubezpieczeń na życie zwykle są niższe niż tych indywidulanych jednak skutkuje to niższą kwotą odszkodowania.

Previous Post
Newer Post
EnglishGermanItalianPolishRussianSpanishUkrainian