fbpx

Kolizja samochodu z przebiegającym przez drogę dzikiem, sarną czy jeleniem może okazać się katastrofalna w skutkach nie tylko dla zwierzęcia, ale przede wszystkim dla kierowcy. Zazwyczaj prowadzi ona także do poważnych zniszczeń samochodu.

Uzyskanie odszkodowanie może być skomplikowane, ale nie niemożliwe. W tego typu przypadkach w najlepszej sytuacji znajdują się kierowcy z wykupionym Auto Casco (AC). Ogólne Warunki Ubezpieczenia większości funkcjonujących na rynku ubezpieczycieli obejmują koszty usunięcia uszkodzeń pojazdu powstałe na skutek zderzenia ze zwierzęciem.  Jednak istnieje możliwość, by uzyskać odszkodowanie, nawet jeśli mamy tylko OC.

KLUCZOWE DO USTALENIA!
Kluczową kwestią jest ustalenie kto formalnie nadzoruje miejsce, w którym doszło do kolizji. Gdy nie ma odpowiednich znaków na drodzeodpowiedzialny jest jej właściciel – zarządca drogi – gmina, starostwo powiatowe, zarząd województwa czy Skarb Państwa. Ten ostatni odpowiada za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne przez cały rok. Zgodnie z art. 20 do zarządcy drogi należy w szczególności utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą

NADLEŚNICTWO
Może okazać się, że odpowiedzialność za to zdarzenie spoczywać będzie na okolicznym nadleśnictwie, które w ramach swoich obowiązków powinno informować zarządców migracjach dzikiej zwierzyny.

KOŁO ŁOWIECKIE
Podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę odszkodowania za potrącenie zwierzęcia na drodze jest także koło łowieckie, w sytuacji, gdy zwierzę wtargnęło na jezdnię na skutek spłoszenia podczas trwającego polowania. Prawo łowieckie zobowiązuje członków Polskiego Związku Łowieckiego do zawierania ubezpieczeń OC w zakresie czynności związanych z polowaniami lub gospodarką łowiecką. Ponieważ w takim przypadku dość łatwo udowodnić winę organizatora, wypłacenie odszkodowania nie powinno sprawiać większych problemów.

ZWIERZĘ DOMOWE
W przypadku, gdy doszło do kolizji, a zwierzę wcale nie było dzikie, a stanowi własność pobliskiego gospodarza – wtedy to on jest odpowiedzialny za wypłatę należnego odszkodowania. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku zderzenia z biegającymi bez nadzoru psami.  Jeśli  doszło do uszkodzenia pojazdu najlepiej wezwać policję. Funkcjonariusze sporządzą odpowiedną dokumentację, która ułatwi dochodzenie od osoby winnej zdarzenia – właściciela zwierzęcia.

PROCEDURA
Niezależnie od tego, czy poszkodowany posiada ubezpieczenie AC czy też będzie wnioskował o wypłatę rekompensaty od zarządcy drogi, warto zadbać o zgromadzenie odpowiedniej dokumentacji w postaci zdjęć z miejsca wypadku, uszkodzeń samochodu, oznakowania drogi. Do wniosku o wypłatę odszkodowania należy dołączyć także notatkę sporządzoną przez policjanta. Kierujący powinien także sporządzić dokładny opis okoliczności, w jakich doszło do zdarzenia.

Jeśli któryś z podróżnych doznał jakiegoś uszczerbku na zdrowiu, można wystąpić  także o odszkodowanie w ramach ubezpieczenia NNW, jeśli takie posiadamy.

Previous Post
Newer Post
EnglishGermanItalianPolishRussianSpanishUkrainian