fbpx

Co zrobić w wypadku, kiedy ubezpieczyciel podczas wyliczenia, zaniżył kwotę?

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że decyzja ubezpieczyciela nie jest decyzją ostateczną. Jeżeli poszkodowany stwierdzi, że kwota jest zaniżona ma on prawo do odwołania się od wydanej decyzji. Na napisanie odwołania poszkodowany ma zwykle 3lata, a gdy szkoda powstała w wyniku przestępstwa – 20 lat. Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela powinno być poparte właściwymi argumentami. Nie wystarczy tutaj wskazać, że przedstawiona kwota jest za niska. Warto w odwołaniu wskazać podstawę prawną i w piśmie kierowanym do towarzystwa ubezpieczeniowego powołać się na przepisy Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Odwołanie od decyzji możesz również złożyć ustnie lub za pomocą poczty elektronicznej. Po otrzymaniu odwołania ubezpieczyciel ma 30 dni na odpowiedź. Jeśli nie dotrzyma tego terminu, co do zasady będzie to oznaczać, że uwzględnił on odwołanie.

Previous Post
Newer Post
EnglishGermanItalianPolishRussianSpanishUkrainian