fbpx

Tak, natomiast tylko w określonych przypadkach. Na przykład w sytuacji, w której dojdzie do zatrzymania dowodu rejestracyjnego przez policjanta. Warto podkreślić, że dowód może zostać zatrzymywany nawet wtedy, gdy szkody są pozornie niegroźne, ale mogą zostać uznane za zagrażające bezpieczeństwu jazdy.

Zgodnie z art. 81. 1. Kodeksu drogowego: na dodatkowe badanie ma trafić pojazd, który uczestniczył w wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy (…), lub noszący ślady uszkodzeń albo którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ponadto, warto pamiętać, że nawet jeżeli policjant nie zatrzyma dowodu rejestracyjnego, to wykonanie dodatkowego badania po przeprowadzonej naprawie może zlecić ubezpieczyciel.

W sytuacji, w której policjant zatrzyma dowód rejestracyjny, po naprawie samochodu, należy wykonać dodatkowe badanie techniczne. Dodatkowo, jeżeli kolizja była niegroźna, funkcjonariusz może wydać pokwitowanie uprawniające do użytkowania auta przez 7 dni.

Previous Post
Newer Post
EnglishGermanItalianPolishRussianSpanishUkrainian