fbpx

Tak, zamieszczenie kompletnej dokumentacji usprawnia proces wypłaty pieniędzy z odszkodowania. Jednym z koniecznych dokumentów jest dyspozycja wypłaty świadczeń. Nie ma obowiązku stosowania jednego konkretnego wzoru, natomiast dyspozycja powinna zawierać następujące informacje:

  • numer szkody
  • dane osoby upoważnionej do odbioru pieniędzy (imię i nazwisko, adres zamieszkania)
  • dokument tożsamości ze zdjęciem
  • numer rachunku bankowego, na który ma zostać przelane odszkodowanie
  • pełna nazwa banku
  • oświadczenie o podatku VAT

Dodatkowo należy dostarczyć wszystkie dowody w zależności od charakteru sprawy, np. dowody szkody (zdjęcia, oświadczenia sprawcy, skan lub zdjęcie dowodu rejestracyjnego, potwierdzenie z policji o zgłoszeniu zdarzenia, itp.)

Previous Post
Newer Post
EnglishGermanItalianPolishRussianSpanishUkrainian