fbpx

Ile czasu ma ubezpieczyciel na wyliczenie i wypłatę odszkodowania?

Zgodnie z art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 621 z późn. zm.) ubezpieczyciel ma 30 dni na wypłatę odszkodowania od dnia, w którym szkoda została zgłoszona.

Warto podkreślić, że termin 30 dni nie zawsze będzie dotrzymany. Ustawa dopuszcza również sytuację, w której ubezpieczyciel nie dotrzyma terminu wypłaty odszkodowania – może do tego dojść, jeśli w tym czasie nie było możliwe ustalenie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania, jakie należy się poszkodowanemu. W takiej sytuacji towarzystwo ubezpieczeniowe ma obowiązek wypłaty środków z odszkodowania w ciągu 14 dni od dnia, w którym możliwe było ustalenie odpowiedzialności ubezpieczyciela lub wysokości odszkodowania, ale nie może to być termin późniejszy, niż w ciągu 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie. W ustawie znajduje się również jeden wyjątek, jeśli chodzi o graniczny termin, wspomniane 90 dni. Otóż w szczególnych przypadkach, kiedy określenie wysokości odszkodowania lub odpowiedzialność ubezpieczyciela będzie uzależniona od wyniku postępowania karnego lub cywilnego, możliwe jest przekroczenie wspomnianego terminu 90 dni.

Nie zmienia to jednak faktu, że w dalszym ciągu ubezpieczyciel musi wypłacić bezsporną część odszkodowania właśnie w ciągu 30 dni.

Previous Post
Newer Post
EnglishGermanItalianPolishRussianSpanishUkrainian