fbpx

Stanowisko Prezesa UOKiK z dnia 11 maja 2022 r – zwrot opłat za spłacony lub nadpłacony kredyt hipoteczny.

W dniu 11 maja 2022 r. opublikowane zostało stanowisko Prezesa Urzędu ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie należnych klientom banków zwrotów części opłat poniesionych w związku z zaciągnięciem kredytu hipotecznego. Jednocześnie UOKiK rozpoczął weryfikację praktyk stosowanych przez 17 banków udzielających w Polsce kredytów hipotecznych.

We wspomnianym stanowisku podkreślono, że każdy kto:

  1. Zaciągnął kredyt hipoteczny o zmiennym oprocentowaniu po dniu 21 lipca 2017 r.;
  2. Nadpłacił ten kredyt (kwota nadpłaty nie ma znaczenia), a okres kredytowania w związku z tym został skróconylub spłacił go w całości przed terminem uzgodnionym w umowie kredytowej z bankiem;

może ubiegać się nie tylko o obniżenie kosztów kredytu o odsetki, lecz także inne koszty kredytu hipotecznego – wśród których wymieniono: pobraną prowizję marżę, koszty pośrednictwa czy przygotowania umowy.

Łącznie w przypadku wielu kredytobiorców może oznaczać to możliwość ubiegania się o zwrot kilku czy nawet kilkunastu tysięcy złotych.  Zgodnie ze stanowiskiem Prezesa UOKiK z dnia 11 maja 2022 r., Bank powinien się rozliczyć z kredytobiorcą według metody liniowej, co pozwala na wyliczenie konkretnej kwoty jakiej możemy oczekiwać od banku.

We wspomnianym stanowisku zauważono, że w do osób, które spłaciły przedterminowo lub nadpłaciły kredyt zastosowanie znajdzie wyrok TSUE z dnia 11 września 2019 roku wydany w sprawie C-383/18.  Dotyczy on zwrotu kosztów kredytu konsumenckiego, ale brzmienie art. 25 ust. 1 dyrektywy 2014/17/UE (którego implementację stanowi art. 39 ww. ustawy) oraz art. 16 ust. 1 dyrektywy 2008/48 – w części odnoszącej się do kosztów kredytu, które należy uwzględnić przy dokonaniu redukcji całkowitego kosztu kredytu z uwagi na jego wcześniejszą całkowitą lub częściową spłatę – jest tożsame.

Omówione tu stanowisko Prezesa UOKiK potwierdza możliwość ubiegania się o zwrot opłat, podczas gdy banki ograniczają się dotychczas do przeliczenia wyłącznie należnych odsetek. Porozumienie z bankiem może wymagać tu odpowiedniej argumentacji prawnej. Warto jednak podjąć wysiłek i uzyskać zwrot niemałej kwoty.

Previous Post
Newer Post
EnglishGermanItalianPolishRussianSpanishUkrainian