fbpx

Zgodnie z obowiązującymi przepisem art. 39 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami:

1. W przypadku spłaty całości kredytu hipotecznego przed terminem określonym w umowie o kredyt hipoteczny całkowity koszt kredytu hipotecznego ulega obniżeniu o odsetki i inne koszty kredytu hipotecznego przypadające za okres, o który skrócono obowiązywanie tej umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.
2. 
W przypadku spłaty części kredytu hipotecznego przed terminem określonym w umowie o kredyt hipoteczny przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Co ten przepis oznacza dla kredytobiorców w praktyce?
W sytuacji zaciągnięcia kredytu hipotecznego po dniu 21 lipca 2017 r. (od tego terminu obowiązuje ww. ustawa):

  1. Jeśli został on nadpłacony (kwota nadpłaty nie ma znaczenia), a okres kredytowania w związku z tym został skrócony;

lub

  1. Jeśli kredyt ten został spłacony w całości przed terminem uzgodnionym w umowie kredytowej z bankiem;

może należeć Ci się zwrot części opłat jakie pobrał bank w związku z zawarciem kredytu takich jak:

– marża,
– pobrana prowizja,
–  koszt pośrednictwa,
– koszt przygotowania umowy.

Tymczasem banki zwykle ograniczają się do obniżenia wyłącznie odsetek przewidzianych w umowie kredytowej. Podobną praktykę banki stosowały w przypadku wcześniejszej spłaty kredytów konsumenckich. Działo się tak do czasu wydania wyroku przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 11 września 2019 roku w sprawie C-383/18. Z jego treści jasno wynika obowiązek stosunkowego zwrotu pobranych opłat pod warunkiem złożenia stosownego wniosku przez konsumenta. Banki często wskazują, że nie można tych sytuacji porównywać. Niemniej treść przepisów jest jednoznaczna, a dzięki odpowiedniej argumentacji prawnej można uzyskać zwrot.


Dlaczego warto podjąć ten wysiłek?

W praktyce wartość dodatkowych opłat to nawet kilka procent wartości kredytu.
Na przykład, jeśli wynoszą one 3% kwoty kredytu spłata w maju 2022 r.  kredytu na kwotę 300.000 zł zaciągniętego w listopadzie 2017 r. to możliwość uzyskania zwrotu ponad 7.500 zł.
Nadpłata takiego kredytu o około 50.000 zł to zwrot rzędu nawet 2.000 zł.

 

 

 

Previous Post
Newer Post
EnglishGermanItalianPolishRussianSpanishUkrainian