fbpx

Czy można starać się o odszkodowanie, jeśli developer spóźnia się z oddaniem mieszkania?

Czy można starać się o odszkodowanie, jeśli developer spóźnia się z oddaniem mieszkania? Jeżeli umowa nie zawiera zapisów dotyczących kar umownych, oznacza to, że w przypadku, gdy deweloper spóźnia się z przekazaniem mieszkania, należy się nam jedynie odszkodowanie na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie cywilnym.  W takiej sytuacji niezbędne będzie udokumentowanie przez nas szkód, poniesionych […]
Read more

Hipoteka po 21 lipca 2017r – jest decyzja Prezesa UOKIK! Banki będą musiały zwracać pieniądze!

Stanowisko Prezesa UOKiK z dnia 11 maja 2022 r – zwrot opłat za spłacony lub nadpłacony kredyt hipoteczny. W dniu 11 maja 2022 r. opublikowane zostało stanowisko Prezesa Urzędu ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie należnych klientom banków zwrotów części opłat poniesionych w związku z zaciągnięciem kredytu hipotecznego. Jednocześnie UOKiK rozpoczął weryfikację praktyk stosowanych przez […]
Read more

Zwrot od banku za nadpłacony lub spłacony wcześniej kredyt hipoteczny.

Zgodnie z obowiązującymi przepisem art. 39 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami: „1. W przypadku spłaty całości kredytu hipotecznego przed terminem określonym w umowie o kredyt hipoteczny całkowity koszt kredytu hipotecznego ulega obniżeniu o odsetki i inne koszty kredytu hipotecznego przypadające za […]
Read more

Czy można starać się o odszkodowanie jeśli deweloper spóźnia się z oddaniem mieszkania?

Jakiekolwiek opóźnienia w oddaniu budynku, czy mieszkania przez dewelopera mogą powodować straty dla nabywców mieszkań. W przypadku niedotrzymania terminów, co do zasady, w zależności od postanowień umowny,  możemy domagać się zapłaty kar umownych albo odszkodowania. Jeśli w umowie nie ma przepisu dotyczącego kary umownej, to w przypadku niewłaściwego wykonania umowy, nabywcy mieszkania przysługuje odszkodowanie.   […]
Read more
Odszkodowanie za nieruchomość - MCO

Możliwość dochodzenia roszczeń od ubezpieczyciela w przypadku odmowy lub zaniżone kwoty odszkodowania w przypadku pożaru, zalania lub kradzieży z nieruchomości.

Każde zdarzenie, wiążące się ze szkodą we własnym mieszkaniu lub domu stanowi dla właściciela doświadczenie bardzo nieprzyjemne, warto zatem posiadać podstawową wiedzę na temat ubezpieczeń oraz odszkodowań w sytuacjach pożaru, zalania lub kradzieży. Poczynając od pożaru, czyli od zdarzenia najbardziej dotkliwego dla każdego właściciela nieruchomości, sprawą najważniejszą przy wycenie wartości odszkodowania jest zasadniczo suma, na […]
Read more
EnglishGermanItalianPolishRussianSpanishUkrainian