fbpx

Czy można starać się o odszkodowanie, jeśli developer spóźnia się z oddaniem mieszkania?

Jeżeli umowa nie zawiera zapisów dotyczących kar umownych, oznacza to, że w przypadku, gdy deweloper spóźnia się z przekazaniem mieszkania, należy się nam jedynie odszkodowanie na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie cywilnym. 

W takiej sytuacji niezbędne będzie udokumentowanie przez nas szkód, poniesionych wskutek opóźnionego przekazania mieszkania np. wyższe odsetki od kredytu, dodatkowy koszt najmu mieszkania. Warto zaznaczyć, że odszkodowanie należne będzie w wysokości poniesionej przez nas faktycznie straty.

Previous Post
Newer Post
EnglishGermanItalianPolishRussianSpanishUkrainian