fbpx

Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie od pracodawcy, jeśli mój samochód został uszkodzony podczas pobytu w pracy?

Nie, w takim przypadku odszkodowanie nie przysługuje.

Zgodnie z art. Art. 2371 § 2 Kodeksu Pracy pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy i który na skutek tego wypadku utracił przedmioty osobistego użytku oraz przedmioty niezbędne do wykonywania pracy lub gdy uległy one uszkodzeniu – ma prawo do żądania od pracodawcy odszkodowania z tego tytułu. Odszkodowanie jednak nie będzie przysługiwało za utratę lub uszkodzenie pojazdów samochodowych oraz wartości pieniężnych.

  W art. 2371 § 2 KP ustawodawca w sposób jednoznaczny zaznaczył, że przepis nie ma zastosowania, gdy uszkodzeniu lub utracie uległy pojazdy samochodowe. Należy zauważyć, że pojazdem samochodowym nie jest np. rower. Pojazdem samochodowym, w rozumieniu ustawy z 20.6.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 110 ze zm.) jest pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego. Z uwagi na brak definicji w prawie pracy należy sądzić, że ustawodawca w art. 2371§ 2 KP posługuje się określeniem „pojazd samochodowy” w tym właśnie znaczeniu.

Wobec powyższego, pracownik ponosi co do zasady ryzyko związane z używaniem swego samochodu do celów służbowych, dlatego też nie będzie mógł ubiegać się o odszkodowanie od pracodawcy, jeśli jego samochód został uszkodzony podczas pobytu w pracy.

Previous Post
Newer Post
EnglishGermanItalianPolishRussianSpanishUkrainian