fbpx
Odszkodowanie za nieruchomość - MCO

Każde zdarzenie, wiążące się ze szkodą we własnym mieszkaniu lub domu stanowi dla właściciela
doświadczenie bardzo nieprzyjemne, warto zatem posiadać podstawową wiedzę
na temat ubezpieczeń oraz odszkodowań w sytuacjach pożaru, zalania lub kradzieży.
Poczynając od pożaru, czyli od zdarzenia najbardziej dotkliwego dla każdego właściciela
nieruchomości, sprawą najważniejszą przy wycenie wartości odszkodowania jest zasadniczo suma, na
jaką nieruchomość została ubezpieczona. Od sumy tej zależy, czy straty wygenerowane przez pożar
zmieszczą się w budżecie ubezpieczenia, czy też zabranie środków na przywrócenie stanu nieruchomości
sprzed pożaru.
Kwestia należności odszkodowania po pożarze nieruchomości często jednak stanowi kwestię sporną,
wszystko zależy od rodzaju zdarzenia, które spowodowało pojawienie się żywiołu.
Pożar będący następstwem uderzenia pioruna będzie z reguły okolicznością bezsporną, a firma
ubezpieczeniowa nie powinna mieć żadnych obiekcji co do wypłaty odszkodowania przewidzianego na tę
okoliczność. Jednak, kiedy pojawi się sytuacja, w której zawiedzie instalacja elektryczna, czego
powodem będą jasno określone zaniedbania ze strony właściciela strawionej pożarem nieruchomości, a
wynikające dodatkowo z jego rażącego niedbalstwa, odszkodowanie może zostać niewypłacone.
Zdarzają się też sytuacje, w których odszkodowanie wypłacane jest w zbyt niskiej kwocie.
Krzywdzące decyzje formułowane przez zakłady ubezpieczeń są najczęściej konsekwencją błędów

występujących podczas procesu likwidacji szkody np. błędnej interpretacji związku przyczynowo-
skutkowego.

Po wybuchu pożaru wezwana straż pożarna powinna sporządzić notatkę zawierającą informacje
odnośnie źródła pożaru, dokument ten często jest podstawą ubiegania się
o odszkodowanie. Duży wpływ na decyzję firmy ubezpieczeniowej będzie miał też fakt udzielenia jak
największej liczby informacji odnośnie zdarzenia.
W przypadku zalania nieruchomości najważniejsza jest kwestia ustalenia winnego całego zdarzenia,
co nie zawsze jest proste. Odszkodowania możemy dochodzić bowiem od sąsiada mieszkającego nad
nami, jeśli mieszkamy w bloku, od producenta wadliwego sprzętu, od zarządcy zamieszkiwanej
nieruchomości, czy też od ubezpieczyciela, u którego wykupiliśmy polisę.
Jeśli dochodzimy odszkodowania od sąsiada, najważniejsze będzie uznanie przez niego swojej
winy, to samo dotyczy zarządcy zamieszkiwanej nieruchomości. Aby otrzymać odszkodowanie od
ubezpieczyciela należy udokumentować szkodę, opisać przyczyny zdarzenia oraz zgłosić szkodę
ubezpieczycielowi.
Ostatnim zagadnieniem jest problematyka kradzieży z nieruchomości. Chcąc ubezpieczyć od
kradzieży ruchomości domowe należy zawrzeć umowę ubezpieczenia w tzw. wariancie rozszerzonym, a
dotyczącym ubezpieczenia ruchomości domowych na wypadek kradzieży.
Ubezpieczyciel jednak bardzo często uzależniają wypłatę odszkodowania w przypadku kradzieży od
spełnienia szeregu warunków. W szczególności ubezpieczenie zadziała wówczas, gdy nieruchomość była
właściwie zabezpieczona. W sytuacji, gdy Ubezpieczyciel uzna, iż któryś z warunków wypłaty
odszkodowania, zostanie naruszony, uzyskanie odszkodowania może być procesem bardzo trudnym, ale

nie- niemożliwym.
W trzech wyżej wymienionych przypadkach jeśli ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania
lub jego kwota będzie zaniżona należy sporządzić odwołanie od jego decyzji, przydatny może okazać się
tutaj kontakt z kancelarią odszkodowawczą, w której pracują profesjonaliści z tego zakresu. Ostateczną
możliwością jest droga sądowa, nawet jeśli nie mamy środków na prawnika, możemy zwrócić się do sądu
o zwolnienie z kosztów sądowych ponieważ zawsze warto do końca walczyć o swoje racje.

Previous Post
Newer Post
EnglishGermanItalianPolishRussianSpanishUkrainian