fbpx

Gdzie zgłosić szkodę?

Zgłoszenie szkody spoczywa na osobie poszkodowanej. Szkodę zgłasza się do zakładu ubezpieczeń, w którym sprawca miał w dniu wypadku ważną polisę OC. Warto zabezpieczyć swoje interesy już na miejscu zdarzenia, spisując wspólnie ze sprawcą oświadczenie. W oświadczeniu należy wskazać: datę, godzinę oraz miejsce zdarzenia; dane uczestników zdarzenia (imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL); dane pojazdów biorących udział w zdarzeniu (w tym numer polisy ze wskazaniem na właściwy zakład ubezpieczeń); informacje na temat przebiegu zdarzenia; opis uszkodzenia pojazdu; wskazanie sprawcy zdarzenia; oświadczenie sprawcy dotyczące odpowiedzialności za zdarzenie; dane ewentualnych świadków. Wymagane są również czytelne podpisy obu stron.

Previous Post
Newer Post
EnglishGermanItalianPolishRussianSpanishUkrainian