fbpx

Notatka policyjna z kolizji drogowej jest to dokument, który musi zostać sporządzany przez funkcjonariuszy, którzy zostali wezwani na miejsce konkretnego zdarzenia. Przedstawia ona dokładną relację z tego zdarzenia oraz zawarte są w niej najważniejsze informacje na temat uczestników zdarzenia, charakteru wypadku, a także miejsca, w którym do niego doszło. Dokument ten jest koniecznym dowodem, do uzyskania możliwości ubiegania się o odszkodowanie.

 

Raport ten nie jest jednak dokumentem dostępnym dla wszystkich. Treść notatki nie jest jawna, co podyktowane jest dobrem postępowania likwidacyjnego, ale również ochroną danych osobowych znajdujących się w niej. Należy więc zwrócić się z wnioskiem o jego otrzymanie, w przypadku chęci dochodzenia odszkodowania przez poszkodowanego.

 

Wniosek o udostępnienie notatki może złożyć każdy uczestnik zdarzenia, jak również osoba upoważniona do tego, w tym jednak przypadku wnioskodawca musi liczyć się z koniecznością uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości 17 złotych. Aby uzyskać dostęp do tego dokumentu, wnioskodawca musi odpowiednio umotywować swój wniosek, wskazując do jakiego celu zmierzają jego działania.

 

We wniosku powinny znaleźć się dane osobowe wnioskodawcy, dane komendy policji, cel wniosku, uzasadnienie wniosku, informacja o zdarzeniu drogowym, potwierdzenie dokonania opłaty administracyjnej, jeśli jest ona konieczna oraz umieszczenie podpisu wraz z datą. Uzyskanie notatki nie jest bezpłatne, wiąże się z obowiązkiem wniesienia wyżej wskazanej opłaty, w kwocie 17 złotych.

Komisariat ma 7 dni na to, aby przekazać wnioskodawcy notatkę, o którą wnioskował. Jeśli trafi ona do jego rąk, należy przystąpić do walki o odszkodowanie z ubezpieczycielem sprawcy zdarzenia.

Previous Post
Newer Post
EnglishGermanItalianPolishRussianSpanishUkrainian