fbpx

Sytuacje, w których to pasażer jest winnym zaistniałego wypadku, niestety nie są rzadkością, najczęściej wina w dużej mierze połączona jest z działaniem na nich alkoholu. Jako najbardziej oczywistą sytuację, należy wskazać, tę, gdy pasażer decyduje się na jazdę z kierowcą będącym pod wpływem alkoholu. Wówczas w razie wypadku staje się on współwinnym.

Osoba zasiadająca na miejscu pasażera, niezależnie od tego, czy jest trzeźwa, czy nie, mając świadomość, że kierowca jest pijany, powinna zrobić wszystko, by nie pozwolić mu na jazdę pojazdem mechanicznym, ograniczając tym sposobem możliwość stworzenia zagrożenia dla każdej z osób znajdujących się w samochodzie, ale też dla osób, które samochód mijałby w trakcie jazdy. Niedopilnowanie nietrzeźwego kierowcy przez pasażera, kończy się dla tego drugiego w wielu przypadkach poniesieniem odpowiedzialności karnej, bądź finansowej, z czego często nie zdają sobie sprawy.

Kolejnym przykładem sytuacji, kiedy to również pasażer odpowiadać będzie za wypadek, jest wydarzenie, w którym na skutek jego zachowania, kierowca utracił panowanie nad pojazdem. Dzieje się tak przykładowo w sytuacjach, gdy podczas jazdy pasażer wpadnie na pomysł zaciągnięcia hamulca ręcznego. Wówczas samochód nierzadko w ciągu sekundy zmieni tor swojej jazdy, stwarzając zagrożenie zarówno dla osób będących pasażerami pojazdu, jak też dla innych uczestników ruchu drogowego. Chociażby kierowca w takiej sytuacji był trzeźwy, nie jest w stanie zapanować nad autem, na które ktoś bezpośrednio wpłynie swoim działaniem. Wówczas, to właśnie ta osoba poniesie odpowiedzialność za wypadek, pomimo tego, że nie jest kierującym. Podobnie zakończyć się może chęć przejęcia kierownicy i pociągnięcie za nią z nienacka, gdy kierowca nie spodziewa się tego.

Pasażer może okazać się osobą współwinną, czyli przyczyniającą się do winy. W każdym z powyżej przedstawionych przypadków przyczynienie się pasażera do winy jest niemal oczywiste, zarówno przyzwolenie osobie nietrzeźwej na prowadzenie pojazdu mechanicznego, jak i bezpośrednie, często nieodpowiedzialne zachowanie prowadzące do zboczenia pojazdu z właściwego toru jazdy, poprzez przeszkodzenie kierowcy w prowadzeniu prowadzi do poniesienia przez pasażera odpowiedzialności za swoje czyny.

Pozostając w zgodzie z artykułem 177 Kodeksu karnego Kto naruszając, choćby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli natomiast następstwem wypadku jest śmierć innej osoby, lub poważny uszczerbek na jej zdrowiu sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Previous Post
Newer Post
EnglishGermanItalianPolishRussianSpanishUkrainian