fbpx
Prawnik radzi - odszkodowanie - MCO

1) Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez
poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie.
2) Zakład ubezpieczeń ma obowiązek udostępnić poszkodowanemu lub uprawnionemu informacje i
dokumenty, które miały wpływ na ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń i wysokości
odszkodowania.
3) Poszkodowany w związku ze zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia obowiązkowego
odpowiedzialności cywilnej może dochodzić roszczeń bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń.
4) Polski zakład ubezpieczeń ma obowiązek ustanowienia reprezentantów do spraw roszczeń w
państwach członkowskich UE. Jeżeli staniesz się sprawcą kolizji za granicą, tamtejszy reprezentant do
spraw roszczeń zakładu ubezpieczeniowego, w którym została wykupiona polisa OC, przyjmie zgłoszenie
poszkodowanego, a także wypłaci mu odszkodowanie.
5) Posiadacz pojazdu mechanicznego jest zobowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia
OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez
niego pojazdu. Wypadek bez OC sprawcy, oznacza, że poszkodowany nie może żądać odszkodowania od
zakładu ubezpieczeń, może jednak żądać wypłaty świadczenia z Ubezpieczeniowego Funduszu
Gwarancyjnego.
6) Odszkodowanie komunikacyjne przysługuje z OC sprawcy zdarzenia przede wszystkim
poszkodowanym pasażerom, ale również osobom, które przypadkowo znalazły się w miejscu wypadku, a
więc również pieszym oraz rowerzystom, poszkodowanym w wyniku kolizji.

7) By złożyć wniosek o jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy należy złożyć w ZUS
komplet dokumentów, wśród których muszą znaleźć się między innymi: wniosek
o jednorazowe odszkodowanie, zaświadczenie o stanie zdrowia, protokół ustalenia okoliczności i
przyczyn wypadku przy pracy sporządzony przez pracodawcę.
8) Zadośćuczynienie to szczególny rodzaj odszkodowania, przysługuje ono w ramach wyrządzenia
szkody niemajątkowej jaką jest na przykład uszkodzenie ciała.
9) Jeśli ubezpieczyłeś swój dom i doszło w nim do kradzieży z włamaniem twoim obowiązkiem jest
zgłoszenie faktu na policję oraz do towarzystwa ubezpieczeniowego w wyznaczonym terminie. Warto
pamiętać, że w przypadku zgłaszania szkody do ubezpieczyciela niedopełnienie tej formalności lub
niedopilnowanie terminu może poskutkować nieotrzymaniem odszkodowania.

Newer Post
EnglishGermanItalianPolishRussianSpanishUkrainian