fbpx
Odszkodowanie za OC/AC - MCO

Szkoda na pojeździe lub jego kradzież to z pewnością zdarzenie wiążące się
z wieloma nerwami, stresem i przede wszystkim z kosztami. W przypadku szkody
na pojeździe, wiążącej się na przykład ze stłuczką, roszczeń możemy dochodzić
z obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia. W tymże przypadku
o odszkodowanie ubiega się z polisy sprawcy wypadku.

Fakultatywnym ubezpieczeniem jest ubezpieczenie AC, na podstawie którego roszczeń

dochodzić możemy w przypadku kradzieży pojazdu.
Nie zawsze jednak towarzystwa ubezpieczeniowe pokrywają wartość szkód tak jak byśmy tego
chcieli. Towarzystwa ubezpieczeniowe w przypadku szkód na pojeździe często stosują praktykę zaniżania
świadczeń między innymi dlatego, iż najczęściej biorą pod uwagę najtańsze części zamienne zamiast
oryginalnych. Zdarzają się również sytuacje w których towarzystwa ubezpieczeniowe wolą uznać szkodę całkowitą, ponieważ naprawa pojazdu skomplikowana.

Warto wiedzieć, że regulacje dotyczące wypłaty odszkodowania zawiera tzw. ustawa o
ubezpieczeniach obowiązkowych (ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych),
która nakazuje Ubezpieczycielom, aby odszkodowanie z ubezpieczenia OC było wypłacane zasadniczo
w ciągu 30 dni od momentu zgłoszenia szkody. W sytuacji otrzymania zaniżonego świadczenia
przysługuje nam prawo odwołania od decyzji ubezpieczyciela, w którym należy uzasadnić, dlaczego
należy nam się świadczenie wyższe niż to wypłacone przez ubezpieczyciela. Do wniosku warto dołączyć
faktury,

w których określone są rzeczywiste ceny części oryginalnych, a których nie można pokryć
z wypłacanego świadczenia. Nie jest to jednak jedyne rozwiązanie. Jeśli odwołanie od decyzji
ubezpieczyciela nie poskutkuje, kolejnym krokiem może być zwrócenie się do Rzecznika Finansowego
lub powierzenie sprawy profesjonalistom, którzy na co dzień specjalizują się w podobnych sprawach. To
sprawi, iż poczujemy się pewnie w walce o nasze interesy, jako osoby poszkodowane.
Kradzież pojazdu jest sytuacją jeszcze bardziej frustrującą. Nie da się ukryć, że jest to
w polskich realiach zjawisko niestety dosyć częste. Na wypadek takich sytuacji naszym zabezpieczeniem
może być dodatkowe, dobrowolne ubezpieczenie autocasco tzw. AC,

W momencie, gdy nasze auto zostało skradzione powinniśmy niezwłocznie powiadomić o tym
fakcie policję i przede wszystkim towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym ubezpieczyliśmy pojazd.
W przypadku zgłoszenia kradzieży na policji, warto poprosić wówczas o wydanie odpowiedniej
dokumentacji związanej ze zgłoszeniem, ponieważ może ona okazać się pomocna podczas kontaktu z
ubezpieczycielem.

Wysokość należnego odszkodowania ustalana jest na podstawie dokumentów
i informacji zebranych od poszkodowanych oraz świadków podczas postępowania likwidacyjnego.
Świadczenie może stanowić równowartość rynkowej ceny samochodu

w momencie kradzieży, jednak jego wartość może być ustalana także w inny sposób, co będzie wynikać z
ogólnych warunków ubezpieczenia.

W tym momencie należy jednak zasygnalizować, iż najczęstszym powodem odmowy wypłaty
odszkodowania przez towarzystwa ubezpieczeniowe jest pozostawienie dowodu rejestracyjnego lub
kluczyków w pojeździe przez kierowcę pojazdu, które jest traktowane przez ubezpieczycieli jako ,,rażące
niedbalstwo”.

Jeśli ubezpieczyciel nie będzie chciał wypłacić odszkodowania nie stoimy jednak na straconej
pozycji, tak jak w przypadku szkody na pojeździe przysługuje nam prawo do złożenia odwołania od
decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego, a w dalszej perspektywie droga sądowa.

Previous Post
Newer Post
EnglishGermanItalianPolishRussianSpanishUkrainian