fbpx

Silny wiatr, łamiący gałęzie, a nawet całe drzewa lub wprawiający w ruch inne przedmioty jest powszechnym zjawiskiem towarzyszącym większości burz. Bardzo często spadają one na samochody, powodując na nich duże szkody.

W takiej sytuacji pierwszym ważnym i często decydującym elementem w dochodzeniu roszczenia odszkodowawczego jest posiadanie przez właściciela pojazdu ubezpieczenia autocasco (w skrócie AC), które jest dobrowolnym ubezpieczeniem od zdarzeń losowych, do których niewątpliwie należy uszkodzenie samochodu podczas burzy. W sytuacji posiadania ochrony, to na ubezpieczycielu spoczywa obowiązek wypłaty odszkodowania. Niestety w wielu przypadkach samo posiadanie ubezpieczenia AC nie wystarcza do wypłacenia świadczenia, wiąże się to z faktem, iż ubezpieczyciele często biorą również pod uwagę to, czy właściciel pojazdu zachował należytą ostrożność podczas burzy, czy też pozostawił pojazd w miejscu niebezpiecznym, narażonym na zniszczenia. Jako miejsce niebezpieczne warto wskazać las lub zalesiony park.. W takich przypadkach wina za uszkodzenie auta spoczywa na jego właścicielu, a dochodzenie odszkodowania kończy się niepowodzeniem.

Należy zaznaczyć, że nie każdy posiadacz samochodu osobowego decyduje się na wykupienie ubezpieczenia AC, ale nie wiąże się to jednak z brakiem możliwości otrzymania odszkodowania za zniszczenia. Posiadacz pojazdu nieubezpieczonego w  takich sytuacjach świadczenia domagać się może od zarządców zieleni miejskiej lub zarządców nieruchomości na których znajdowały się elementy, które spowodowały uszkodzenie. Powołać może się na niedbalstwo wskazanych zarządców w wykonywaniu swoich obowiązków.

Warto pamiętać, że w przypadku dochodzenia odszkodowania za uszkodzenie pojazdu należy zabezpieczyć dowody tego zdarzenia, przykładowo fotografując je, ważne jest to ze względu na fakt, iż w procesie cywilnym to na posiadaczu samochodu spoczywa obowiązek wykazania szkody. Dochodzenie odszkodowania od zarządcy terenu wiąże się również z koniecznością wykazania winy po stronie pozwanego, czyli wykazania, że niedopełnił on swoich obowiązków.

Previous Post
Newer Post
EnglishGermanItalianPolishRussianSpanishUkrainian