fbpx

Oczekiwanie na rozprawę sądową po wypadku z pewnością stanowi najdłuższą część procesu o uzyskanie odszkodowania, warto jednak dochodzić swoich praw pomimo czasu, jaki jest potrzebny sądom, do rozwiązania spraw.

W sytuacji kiedy dojdzie do wypadku komunikacyjnego, oczywistym jest, iż pokrzywdzony domaga się wypłacenia odszkodowania z polisy OC sprawcy zdarzenia, licząc tym samym na zrekompensowanie poniesionych szkód. Odszkodowanie może obejmować zarówno szkody, wyrządzone w samochodzie, jak też zniszczenie rzeczy osobistych znajdujących się w samochodzie. W wielu przypadkach poszkodowani nie są zadowoleni z wypłaty świadczenia przez ubezpieczyciela, ponieważ ta niejednokrotnie jest zdecydowanie za niska w stosunku do wyrządzonych strat, bądź też okazuje się, że ubezpieczyciel nie chce jej wypłacić.

Problemu nie należy jednak pozostawiać bez próby jego rozwiązania. Skierowanie sprawy na drogę sądową, w przypadku, gdy poszkodowany ubiega się o otrzymanie odszkodowania z polisy OC sprawcy współmiernego do poniesionej szkody jest zrozumiałe oraz uzasadnione.

Skrupulatne zebranie dowodów, które pomogą w sprawie, a także ustalenie kwoty jakiej powód będzie ubiegał się od ubezpieczyciela, są elementami które mogą mieć istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy.

Szczególnym argumentem przemawiającym za wniesieniem sprawy do sądu jest fakt, iż jej niezależnej oceny dokonają biegli sądowi.

Jednoznacznie trudno określić to, jak długo należy czekać na rozprawę sądową, ponieważ wpływ na to mają różne czynniki, takie jak charakter sprawy lub tempo w jakim funkcjonuje sąd. Należy spodziewać się jednak, że czas oczekiwania na wniesienie sprawy przed sąd wyniesie kilka miesięcy, jest to z reguły okres od jednego do sześciu miesięcy.

Kiedy sprawa trafi już przed sąd należy się spodziewać, iż w związku z koniecznością przesłuchania zarówno pozwanego, powoda i świadków, a także w wielu przypadkach powołaniem biegłego, proces trwać może średnio od sześciu do osiemnastu miesięcy.

Wraz z wniesieniem sprawy do sądu należy pamiętać o kosztach sądowych do których zaliczają się wniesienie opłaty od pozwu, wynagrodzenie pełnomocnika, opłata skarbowa od pełnomocnictwa, ale również zaliczka na opinię biegłego sądowego.

Wartym przypomnienia jest fakt, iż po uzyskaniu zadowalającego orzeczenia sądu, należy zwrócić się do ubezpieczyciela z wezwaniem do zapłaty zasądzonej kwoty.

Previous Post
Newer Post
EnglishGermanItalianPolishRussianSpanishUkrainian