fbpx

Doszło do wypadku, którego jesteś sprawcą. Otrzymałeś mandat.
Czy w związku z tym nie możesz uzyskać odszkodowania?

Kwestia wypłaty świadczeń dla sprawców wypadków budzi wiele kontrowersji, jednak i w tym przypadku możliwe jest ubieganie się o należne odszkodowanie za wypadek komunikacyjny i poniesiony w związku z tym zdarzeniem uszczerbek na zdrowiu.

 

Odszkodowanie dla sprawcy wypadku przy szkodach osobowych lub majątkowych to kwestia dobrowolnych ubezpieczeń: AC, NNW czy polis dodatkowych.

W tym przypadku odpowiedzialność ubezpieczyciela jest ograniczona wyłącznie do tego, co wynika z zawartej z nami umowy (a nie ustawy, jak w przypadku ubezpieczeń obowiązkowych OC).

 

AUTOCASCO

Autocasco, co do zasady,  umożliwia pokrycie w całości lub w części koszty naprawy uszkodzonego w wypadku samochodu.
Istnieją jednak sytuacje, w których ubezpieczyciel nie odpowiada za określone szkody. Lista wyłączeń odpowiedzialności znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU).

 

SPRAWDŹ JAK SYTUACJA WYGLĄDA U TWOJEGO UBEZPIECZYCIELA

Bywa, że wykluczenia odpowiedzialności w polisach AC różnią się u poszczególnych ubezpieczycieli, dlatego tak istotne jest, by dokładnie przeanalizować ten  dokument i to jeszcze przed wykupieniem polisy i podpisaniem umowy. Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania np. w przypadku, gdy szkoda została wyrządzona umyślnie, kierujący był pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków odurzających czy wypadek został spowodowany samochodem niedopuszczonym do ruchu.

 

POLISA NNW – KUMULACJA POLIS – KIEDY?

Jeśli sprawca wypadku, posiadający wykupioną polisę NNW kierowcy i pasażerów,  doznał urazów, uszczerbku na zdrowiu, może zgłosić swoją szkodę do ubezpieczyciela. W przypadku ubezpieczeń osobowych istnieje możliwość kumulacji świadczeń, dlatego jeśli zostały wykupione inne warianty ubezpieczenia NNW – w ramach ubezpieczenia grupowego w pracy czy indywidualną polisę na życie – jest możliwość skorzystania ze wszystkich tych świadczeń równocześnie. Świadczenie to będzie opiewać na kwotę  mieszczącą się w granicach umówionych z ubezpieczycielem.

Previous Post
Newer Post
EnglishGermanItalianPolishRussianSpanishUkrainian