fbpx

Do uszczerbku na zdrowiu najczęściej dochodzi w sytuacjach, takich jak wypadek drogowy, potknięcie, poślizgnięcie i związany z tym upadek czy też wypadek przy pracy.


DEFINICJA URAZU
Poprzez definicję urazu możemy rozumieć najprościej: uszkodzenie tkanek, narządów lub większego obszaru ciała wskutek czynników zewnętrznych.

Najczęstsze urazy oraz związane z nimi obrażenia z jakimi możemy się spotkać na skutek wypadku to głównie urazy głowy i mózgu (potłuczenia, rany, otarcia, krwiaki, wstrząs mózgu, złamania kości czaszki i twarzoczaszki), urazy kręgosłupa (zwichnięcia, skręcenia, naderwania kręgów oraz złamania), urazy kończyn górnych i dolnych (zranienia, zwichnięcia, skręcenia, złamania), urazy miednicy (stłuczenia, złamania oraz pęknięcie miednicy większej lub/i mniejszej), urazy klatki piersiowej i brzucha (otwarte zranienia, stłuczenia narządów wewnętrznych i związane z tym krwotoki oraz perforacje, złamania elementów kości: żeber, mostek, łopatka, obojczyk, urazy płuc i serca).

Uraz określa się jako działanie czynników szkodliwych o różnym charakterze, jak czynnik mechaniczny, chemiczny (np. zatrucie), wysoka lub niska temperatura, energia elektryczna. Urazem jest także doznanie uszkodzenia ciała, np. uraz czaszki, uraz zadany narzędziem tępym, uszkodzenie urazowe głowy. Można zauważyć, iż uraz jest określany jako przyczyna uszkodzenia ciała, czyli czynnik o charakterze zewnętrznym, oraz jako rodzaj uszkodzenia ciała.

Wydaje się, iż uszkodzenie tkanek ciała lub narządów człowieka w pojęciu urazu należy rozumieć rozszerzająco, a więc jako wszelkie zmiany w organizmie – nie tylko te o charakterze anatomicznym, ale także te, które wywołały zaburzenia czynnościowe organizmu, w tym psychiczne. Takie stanowisko pozwala wyróżnić uraz fizyczny i psychiczny. Uzasadnieniem takiego poglądu jest także wykładnia funkcjonalna definicji urazu, który powinien obejmować wszelkie zmiany w stanie zdrowia wywołujące upośledzenie czynności organizmu i powstałe w związku z pracą. Należy zwrócić uwagę, iż urazy psychiczne nie tylko są uwarunkowane organicznie, ale także mają podłoże w procesach zachodzących w psychice człowieka, czyli w procesach o charakterze zaburzeń czynnościowych, takich jak nerwice, depresje, lęki. W orzecznictwie i doktrynie powszechnie przyjmuje się, iż przyczyną zewnętrzną nagłego zdarzenia może być stres o znacznym nasileniu, przeżycia wewnętrzne – zatem skutki wypadku w zakresie psychicznego stanu zdrowia także są uwzględniane

 

URAZ NIE JEST TYM SAMYM CO OBRAŻENIE!

Warto mieć na uwadze, że urazy to nie to samo co obrażenia – urazom można zapobiegać, a obrażenia się leczy.

Najczęstsze urazy oraz związane z nimi obrażenia z jakimi możemy się spotkać na skutek wypadku to głównie:

 • urazy głowy i mózgu (potłuczenia, rany, otarcia, krwiaki, wstrząs mózgu, złamania kości czaszki i twarzoczaszki),
 • urazy kręgosłupa (zwichnięcia, skręcenia, naderwania kręgów oraz złamania),
 • urazy kończyn górnych i dolnych (zranienia, zwichnięcia, skręcenia, złamania),
 • urazy miednicy (stłuczenia, złamania oraz pęknięcie miednicy większej lub/i mniejszej),
 • urazy klatki piersiowej i brzucha (otwarte zranienia, stłuczenia narządów wewnętrznych i związane z tym krwotoki oraz perforacje, złamania elementów kości: żeber, mostek, łopatka, obojczyk, urazy płuc i serca).

 

W wypadkach do najczęściej występujących należą, tzw. urazy mechaniczne. Można je podzielić na:

 • stłuczenia
 • skręcenia
 • zwichnięcia
 • rany
 • złamania
 • wstrząs urazowy
 • uszkodzenie narządów wewnętrznych
 • krwotoki

Inne grupy urazów o których można wspomnieć, występujące rzadziej (głównie podczas wypadków przy pracy) to, np. urazy:

 • termiczne (oparzenia, odmrożenia)
 • chemiczne (zatrucia)
 • elektryczne (porażenia prądem)

 

ODSZKODOWANIE TAKŻE ZA URAZY PSYCHICZNE

Odszkodowania możemy domagać się także w przypadku urazów psychicznych.

Najczęściej diagnozowanym skutkiem wypadków dla poszkodowanych są następstwa stresu pourazowego.

Za zespół stresu pourazowego należy się odszkodowanie i zadośćuczynienie analogicznie jak i za inne następstwa powypadkowe. Wysokość odszkodowania zależy także od głębokości przeżywanej traumy oraz skutków jakie mają dla dalszego życia osoby poszkodowanej.

Previous Post
Newer Post
EnglishGermanItalianPolishRussianSpanishUkrainian