fbpx

Każdemu właścicielowi pojazdu może przytrafić się stłuczka lub kolizja drogowa.

 

WARIANT GOTÓWKOWY I BEZGOTÓWKOWY

Nierzadko pojazd wymaga naprawy, a związane z tym koszty są dość wysokie. Z pomocą przychodzi zakład ubezpieczeń, który oferuje likwidację szkody w wariancie gotówkowym (w metodzie tej Ubezpieczony wybiera warsztat, w którym decyduje się dokonać naprawy pojazdu, a zakład ubezpieczeń pokrywa koszty naprawy na podstawie faktur i rachunków, przelewając pieniądze z odszkodowania bezpośrednio na konto warsztatu) i bezgotówkowym (towarzystwo ubezpieczeniowe samodzielnie realizuje, wraz z warsztatem samochodowym lub autoryzowaną stacja, każdy z etapów naprawy).

Rozliczenie szkody komunikacyjnej polega na wycenie uszkodzeń ubezpieczonego pojazdu i wypłacie odszkodowania w określony sposób. Szkoda komunikacyjna może zostać rozliczona metodą serwisową (inaczej – warsztatową, bezgotówkową) lub kosztorysową (inaczej – gotówkową).

 

W przypadku rozliczania w sposób bezgotówkowy firma ubezpieczeniowa rozlicza się bezpośrednio z warsztatem samochodowym, który naprawia uszkodzony pojazd. Jego właściciel wyraża zgodę na odbiór odszkodowania przez warsztat, podpisując upoważnienie, zaś rozliczając się gotówkowo – właściciel pojazdu przejmuje na siebie obowiązek naprawy auta w dowolnym wybranym przez siebie warsztacie samochodowym. Ubezpieczyciel nie wymaga przedstawienia dokumentów, które potwierdzałby wykonanie naprawy.

Czy można zmienić zdanie i wziąć pieniądze zamiast likwidować szkodę bezgotówkowo lub na odwrót?

Poszkodowany oczywiście może zmienić decyzje co do wyboru sposobu likwidacji szkody. W takiej sytuacji należy poinformować zakład ubezpieczeń.
Istotnym elementem jest złożenie upoważnienia, np. dla warsztatu naprawczego – jak ma to być forma bezgotówkowa – lub jego odwołanie, jeśli z niej zrezygnuje. W przypadku zmiany sposobu rozliczeń należy mieć na uwadze, że  przyznana kwota może ulec zmianie. Co do zasady, ustalona kwota odszkodowania zależy nie tylko od wybranej przez klienta formy rozliczenia szkody, ale również od rodzaju i wariantu ubezpieczenia.

Previous Post
Newer Post
EnglishGermanItalianPolishRussianSpanishUkrainian