fbpx

Wypadki zdarzają się każdego dnia, w ich wyniku wielu poszkodowanych traci przez nie możliwość pracy lub zarobku, a także doznaje uszczerbku na zdrowiu psychicznym, dlatego warto wiedzieć jakie odszkodowania przysługują osobom, które ucierpiały w takich zdarzeniach.

Z reguły odszkodowanie powypadkowe wypłacane jest przez towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym winny wypadku wykupił swoją polisę ubezpieczeniową OC. W sytuacji gdy wypadek spowoduje kierowca, który nie posiada ważnego ubezpieczenia, osoba poszkodowana w wypadku, świadczenia może domagać się poprzez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, wówczas pojawia się szereg świadczeń, z jakich poszkodowany może skorzystać.

Instytucja Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego pozwala na uzyskanie między innymi renty wyrównawczej, która jest świadczeniem odszkodowawczym, wypłacanym okresowo. Jej celem jest skompensowanie uszczerbku na zdrowiu, który spowodowany został działaniem innej osoby. Świadczenie to może być wymagane od pracodawcy, który nie zapewnił bezpiecznych warunków pracy, na skutek czego pracownik doznał wypadku.
Drugim rodzajem przysługującej osobie poszkodowanej renty, jest renta z tytułu niezdolności do pracy, która przysługuje osobie, która uznana została za całkowicie lub częściowo niezdolną do wykonywania pracy zarobkowej z powodu stanu zdrowia. Podstawową przesłanką do jej uzyskania jest wystąpienie całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i braku rokowań zdolności do pracy po przekwalifikowaniu.
Kolejnym świadczeniem powypadkowym jest zwrot kosztów związanych z koniecznością przekwalifikowania zawodowego, w przypadku udziału w wypadku, który spowodował niezdolność pracy w dotychczasowym zawodzie, co dalej poskutkowało koniecznością zmiany kwalifikacji, poszkodowany może domagać się zwrotu kosztów wynikających z konieczności przekwalifikowania.
Warto wspomnieć również o wyrównaniu utraconego dochodu, w związku z brakiem możliwości świadczenia pracy z powodu wypadku, a co za tym idzie z utratą stałego dochodu, uprawniony może starać się o wyrównanie dochodu, który utracił, będąc uczestnikiem wypadku.
Osobie pokrzywdzonej w zdarzeniu przysługuje też zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, które jest środkiem kompensującym doznaną przez osobę szkodę niemajątkową. Ma ono za zadanie załagodzenie cierpień fizycznych oraz psychicznych.
Za ostatni rodzaj odszkodowania powypadkowego uznać można pokrycie kosztów związanych z zakupem leków oraz płaceniem leczenia, rehabilitacji, zabiegów, opieki, pobytu w szpitalu, dojazdów do placówek medycznych, osoba poszkodowana w wypadku może ubiegać się o zwrot wszystkich wymienionych powyżej kosztów, na które narażona była w wyniku udziału w zdarzeniu.

Previous Post
Newer Post
EnglishGermanItalianPolishRussianSpanishUkrainian