fbpx
świadczenie uzupełniające ZUS osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji

Świadczenie uzupełniające 500+ osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji?

Kto może uzyskać 500+ świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji? Osoba ubiegająca się o uzyskanie świadczenia 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji musi: mieć ukończone 18 lat; być niezdolna do samodzielnej egzystencji (niezdolność ta musi zostać stwierdzona orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej […]
Read more

Na ile % odszkodowania mogę liczyć w ZUSie?

Na ile % odszkodowania mogę liczyć w ZUSie? Kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową (kwoty podaje obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 23 lutego 2022 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, M.P. poz. 287) W okresie […]
Read more

Procedura ubiegania się o odszkodowanie z ZUS.

Osobami mogącymi ubiegać się o odszkodowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są przede wszystkim osoby, które doznały stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Nie są to jednak jedyne podmioty mogące dochodzić świadczenia, druga grupą są uprawnieni członkowie rodziny osoby zmarłej wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej spełniające […]
Read more

Czy zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia ma wpływ na wypłacenie odszkodowania?

W chwili, gdy dojdzie do wypadku osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia, powodującego stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu, bądź chorobę zawodową, a w najgorszym przypadku śmierć, pracownikowi lub jego bliskim przysługuje prawo do uzyskania szeregu świadczeń od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kwalifikacji prawnej takiego zdarzenia dokonuje sam zleceniodawca, a stwierdzenie przez niego, czy zdarzenie należy uznać […]
Read more

Czy jeśli uraz przeszkadza w życiu codziennym można starać się o ponowne odszkodowanie?

Zdarza, że już po ustaleniu stopnia uszczerbku na zdrowiu i wypłacie jednorazowego odszkodowania stan zdrowia ubezpieczonego pogarsza się. Jeżeli w konsekwencji ulegnie zwiększeniu stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu będący następstwem wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, który był podstawą przyznania jednorazowego odszkodowania, to ubezpieczony może otrzymać dodatkowe świadczenie. Przy czym zostanie ono przyznane gdy […]
Read more

Na ile procent odszkodowania mogę liczyć w ZUSie?

Osoby, które są objęte ubezpieczeniem wypadkowym i doznały stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy, lub choroby zawodowej, mogą starać się o jednorazowe odszkodowanie. O takie odszkodowanie mogą również ubiegać się uprawnieni członkowie rodziny osoby zmarłej wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Stały uszczerbek na zdrowiu to naruszenie sprawności organizmu, […]
Read more
EnglishGermanItalianPolishRussianSpanishUkrainian